Hvornår skal du hyre hjælp til en jordrensning?

Hvis ikke du allerede var klar over det, så kan jord og jordområder være forurenede. Det kan give udfordringer, hvis planen er, at et område skal kunne tages i brug. Heldigvis kan en løsning være, at der hyres hjælp til jordrensning. 

I disse tilfælde bør du hyre hjælp til jordrensning 

En jordrensning er den helt ideelle løsning, når et forurenet område skal gøres attraktivt igen. Jordrensningen er nemlig en metode, hvor specialister går ind og er i stand til bogstavelig talt at rense jorden. 

Det kræver særlig viden og erfaring, når der skal laves en jordrensning. Derfor bør du også helt overlade arbejdet til et firma, som arbejder med det til hverdag. På den måde kan du nemlig være helt sikker på, at jorden er brugbar efter de har udført deres arbejde. 

Hvad skal der tages højde for ved en jordrensning? 

Når der skal laves en jordrensning, så er der flere ting, der skal tages højde for. Det er blandt andet, hvor stor koncentrationen af et farligt stof er. Derudover har det noget at sige, hvor stort det forurenede areal er, hvordan jordbundsforholdene er, og ikke mindst hvilke risici der kan være forbundet med netop din jordrensning. Det er et must, at der er 100 % styr på disse ting, før arbejdet går i gang, så det både er sikkert for dem, som udfører arbejdet, og så man når godt i mål med rensningen. 

Hvad koster en jordrensning? 

Hvis du gerne vil blive klogere på, hvad en jordrensning koster, så vil din pris formentlig afhænge af nogle af punkterne, der er nævnt i forrige afsnit – det vil sige; arealet der skal renses, hvor stor koncentrationen måtte være af det, der er forurenet m.m. Du gør dog klogt i at indhente et uforpligtende tilbud, når du vil have så retvisende en pris som muligt.